Deep Democracy Institute

Парадигма

Процес-орієнтований розвиток лідерства заснований на парадигмі Світової роботи. Світова робота-це модель сукупної трансформації, яка застосовується в розвитку лідерства, управління змінами, особистісному й організаційному розвитку. Світова робота відома завдяки своєму дієвого підходу до вирішення конфліктів. Ця модель містить в собі багату систему інтервенцій. Наприклад, потужний комплекс навичок із самоврядування, набір навичок для індивідуального коучінга, технології фасилітації великих груп і технології з розвитку бізнесу та управління змінами. Світова робота ґрунтується на трьох засадах:

  • Переспективи Глибинної Демократії:

Глибинна демократія - підхід, зосереджений на розумінні як ведучих, так і маргінальних думок. Цей тип розуміння може фокусуватися на групах, організаціях, індивідуальному внутрішньому досвіді, конфліктуючих людях і т.д. Розуміння того, яким чином індивіди та організації централізують і маргіналізують інформацію та досвід - найкоротший шлях для допомоги групам у розумінні й зміні установок, що перешкоджають знаходженню адекватних рішень. Світова робота має просту і практичну технологію культивування мислення, що виходить за звичні рамки. Такий підхід часто дає несподівані рішення як міжгрупових, так і міжособистісних конфліктів та внутрішніх суперечностей.

На відміну від "класичної" демократії (зосередженої на правлінні більшості), глибинна демократія передбачає важливість будь-якого думки, будь-якої позиції і будь-якого світогляду. Глибинна демократія несе ідею про те, що будь-яка інформація, яку передають ці думки, позиції і світогляди необхідна, щоб зрозуміти цілісний процес системи. Значення цієї інформації розкривається, коли встановлюється взаємозв'язок різних думок і моделей. Процесуальна модель дає організації можливість правильно визначити час для пошуку консенсусу і час для цілеспрямованого управління. Глибинна демократія - це процес взаємовідносин, а не статична картинка, що відповідає держзамовленням, і не встановлений політичний курс.

  • Теорія світової роботи:

Світова Робота (СР) спирається на фізику елементарних часток, а також на концепції з психології та антропології. Відповідно до даної теорії, при винесенні ізольованих аспектів на передній план, система набуває досвіду цілісності, що тягне за собою вирішення протиріч, новий творчий потенціал і глибину групового та індивідуального досвіду. Залежно від специфіки умов застосування, глибинна демократія може набувати різноманітних форм, залежно від культурних звичаїв і переконань. Даний підхід дозволяє однаково успішно працювати як із зліченними фактами і лінійної логікою, так і з інтуїтивно-емоційним досвідом у нелінійних процесах.

  • Методологія:

методи світової роботи включають інструменти з психології, соціальної психології, соціології та психофізіології. Важливим акцентом є стиль усвідомлення, властивий індивідові або організації. Стиль усвідомлення - психологічні процеси, що визначають ментальність.

Дана парадигма являє собою транскультуральний, етноспецифічний підхід до лідерства. Транскультуральний тому, що його методи та теорія базуються на теорії складних систем, квантовій фізиці і ролі спостерігача в контексті об'єктивної науки. На цій підставі ґрунтується глобальна теорія і система, застосовна до різних культурних явищ і світогляду. Виходячи з цієї всеосяжної, комплексної перспективи, ми розробляємо допоміжні теорії та методи, які ґрунтуються на усвідомленні того, що соціальні інститути, національні звичаї, різноманітні способи мислення і норми породжують історії, відображені в окремих етнічних прикладах, які є культурноспецифічними та  використовуються членами суспільства для формування власного унікального лідерського стилю, форм організацій та установ.

Транскультуральний підхід СР вітає і структурує це розмаїття. Наша модель лідерства є результатом спільних зусиль тренерів та учасників, включаючи процес двонаправленого навчання, тренування і розвитку.

Наша команда має досвід проведення розвиваючих тренінгів більш ніж в 40 країнах, у сотнях організацій та товариств по всьому світу.

Знаходячи природні рішення